Incasso Flevoland

Share it now!

Incasso Flevoland – Swier CS

Nu we in steeds moeilijkere financiële tijden leven, is het voor u belangrijker dan ooit dat uw klanten uw facturen betalen. Helaas is mede het gevolg van de slechte economie dat het betaal gedrag van consumenten ook steeds slechter wordt. Heel vervelend, want mogelijk moet u hierdoor ook een aantal rekeningen laten liggen. Incasso Flevoland weet dit als geen ander en kan u met raad en daad bijstaan in het proces van aanmanen en herinneren.

Voor u begint het met het herinneren en aanmanen van uw klanten bij een uitblijven van een betaling. Wat belangrijk is als u de kosten die u maakt voor het incasseren van uw vordering (de incassokosten) is dat u rekening houdt met de nieuwe Wet Incassokosten die op 1 juli 2012 in werking is getreden. Deze wet dient te voorkomen dat er onredelijk hoge incassokosten van de debiteur worden gevorderd. De wettelijke regeling heeft betrekking op geldvorderingen, waarvan de hoogte van het bedrag in een overeenkomst is vastgelegd of daaruit eenvoudig valt af te leiden Uitgezonderd schadevorderingen). Verdere voorwaarden zijn dat het een vordering op een consument betreft en deze consument na 1 juli 2012 in verzuim is. Het recht op een vergoeding ontstaat pas op het moment dat de debiteur in verzuim is. Daarnaast moet u een aanmaning verzonden hebben waarin de debiteur nog veertien dagen de tijd krijgt om de vordering te voldoen. In deze aanmaning moet ook de hoogte van de incassokosten staan die in rekening worden gebracht als de debiteur niet aan de veertien dagen termijn voldoet. Als u niet BTW-plichtig bent, dient u ook aan te geven dat de BTW bij de debiteur in rekening gebracht wordt. Incasso Flevoland kan u helpen om een dergelijke brief op te stellen. Tevens kunnen wij u helpen bij het berekenen van de incassokosten, daar de hoogte hiervan ook aan diverse regels gebonden is. Nadat de termijn verstreken is, kun u uiteraard uw vordering bij Incasso Flevoland ter incasso indienen.

Niet iedereen beschikt over een afdeling debiteurenbeheer, maar ook niet elke afdeling debiteurenbeheer krijgt de klant zover dat deze gaat betalen. U kunt dan overwegen om uw factuur ter incasso aan te bieden bij Incasso Flevoland. Wij verzorgen uw incasso van A tot Z. Mocht de debiteur niet reageren op onze brieven en belpogingen, dan zullen wij een deurwaarder inschakelen.

De deurwaarder heeft meerdere mogelijkheden om de incasso tot een succes te laten komen. Allereerst zal een deurwaarder eerst ook nog middels een belpoging of een aanmaning de debiteur tot betalen bewegen. Mocht dit niet lukken dan zal hij in overleg met Incasso Flevoland en u gaan treden over de slagingskans van een dagvaarding. Om beslagmaatregelen te treffen zal er over het algemeen eerst gedagvaard worden voor het behalen van een executoriale titel. Dit vonnis zal aan de debiteur betekend, overhandigd worden, met daarin het bevel binnen twee dagen te voldoen. Als ook hier geen gehoor aan wordt gegeven, heeft de deurwaarder diverse beslagmiddelen ter beschikking. Over het algemeen zal een loonbeslag het meest succesvol zijn, maar niet altijd is er een inkomen en soms ligt er voor enorme bedragen aan beslag op, waardoor het voor u niets meer op zal leveren. Voor uw incasso kan er dan ook onder andere bij een koopwoning beslag op het huis van de debiteur gelegd kunnen worden. Daarnaast kunt u denken aan beslag op de inboedel, op de bankrekening en eventueel kan er door Incasso Flevoland een faillissement aangevraagd worden.

Incasso Flevoland is specialist op het gebied van incasso en werkt nauw samen met de deurwaarder. Wij zullen met u in overleg treden en u regelmatig op de hoogte houden van de gang van zaken. De medewerkers van Incasso Flevoland zijn experts in hun vakgebied. U hoeft zich nergens meer zorgen om te maken en wij zullen de kennis en expertise van Incasso Flevoland inzetten om uw vordering zo snel mogelijk te incasseren. Incasso Flevoland is uw partner op het gebied van incasso, want het is úw geld en u heeft er recht op!

Als u op zoek bent naar een incassobureau in Flevoland, dan is Swier cs een geschikt incassobureau en gerechtsdeurwaarder die u kan helpen met uw debiteurenbeheer. Voor vragen kunt u contact opnemen per telefoon (020-4165341), fax (020-4164519) of e-mail info@swiercs.nl. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.swiercs.nl.

Be a fan